Konut veya işyerinden kira alan kişiler için gelir vergisi beyan dönemi 01.03.2023 tarihinde başlamıştır. Beyannamenin mart ayı içerisinde (en son 31 Mart’a kadar) verilmesi gerekiyor.

-2022 yılı içerisinde toplam 9.500 TL üzerinde mesken kira geliri elde edenler beyanname vereceklerdir.
-2022 yılı için uygulanacak istisna tutarı 9.500 TL olup, bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.
-İstisna sadece tek mesken için uygulanacak olup, birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
-Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacaktır.

A-Konut Kira Gelirinde İstisna

Konut kiralarının 2022 ve 2023 yılları itibariyle istisna tutarları aşağıdaki gibidir.

2023 Yılı Konut Kirası İstisna Tutarı: 21.000.- TL
2022 Yılı Konut Kirası İstisna Tutarı: 9.500.- TL (Bu beyan döneminde uygulanacak istisna tutarıdır)
Buna göre, 2022 yılında elde edilen konut kira gelirlerinin yıllık toplamı 9.500.- TL’yi aşmıyorsa beyan edilmeyecek ve vergi ödenmeyecektir.

Yıllık konut kira gelirinin istisna tutarını aşması halinde toplam konut kira tutarından 9.500.-TL istisna düşülecek, kalan tutardan gider indirimi de yapıldıktan sonra bulunan matrah üzerinden Gelir Vergisi hesaplanarak ödenecektir.
İstisna tutarlarını aşan konut kira gelirlerinin tamamı beyan edilecektir. (2023 yılında elde edilen kira gelirleri 2024 yılı Mart ayında beyan edilecektir.)

B-İşyeri Kira Gelirinde İstisna
İş yeri kira gelirleri, üzerinden her ay %20 oranında vergi kesintisi yapılmış olan gelirlerdir. Stopaj yolu ile vergilendirilmiş olan gelirlerin gayri safi toplamı aşağıdaki tutarları geçmedikçe beyan edilmez ve ilave vergi ödenmez.
2023 Yılı Beyan Sınırı: 150.000.- TL
2022 Yılı Beyan Sınırı: 70.000.- TL (Bu beyan döneminde uygulanacak istisna tutarıdır.)

Gayrimenkul Sermaye İradı(GMSİ) Hesaplama için