Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinde Mücbir sebep halinde KDV tevkifatı duyurusunda;

"213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz"açıklaması yer almaktadır.

Bu açıklamaya göre 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, mücbir sebep halinde olduğu uygun görülen mükelleflerin temizlik,işgücü temini vb. kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı yapılmayacak, 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında düzenlenecek faturalarda kısmi KDV tevkifatı uygulanmayacaktır