Kısa Çalışma Ödeneği
Kısa Çalışma Ödeneği;Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
-İşsizlik maaşı şartlarının yerine getirilmiş olması(Son 3 yılda 450 iş günü-Son işyerinde 60 gün prim ödeme)
-İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
-İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
-İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,gerekmektedir

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
-İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
-İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren;üst dilekçe,kısa çalışma talep formu,kısa çalışma talep formu ve şirketlerde yönetim kurulu kararı belgelerini taratıp bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. 
İşverenlere başvurularını ekteki evrakları doldurup ıslak imza ve kaşe vurduktan sonra kisacalisma.konya@iskur.gov.tr adresine gönderecekler.Müracaatlar email ortamında yapılacak olup kuruma gitmeye gerek yoktur.Müracaatlarla ilgili eksik evraklar ve gerekli bilgilendirmeler müracaatı yapılan email üzerinden cevaplandırılacaktır.Bu başvurular uygunluk tespiti amacıyla rehberlik ve reftiş başkanlığına gönderilecektir.
Kısa çalışması süreleri en fazla 3 ay olarak belirlenmiştir.Ancak bu karar Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 aya uzatılabilir
Kısa çalışma ödeneği alan firmalar ödenek alan işçiler için herhangi bir ssk primi ödemeyecektir.

Ekler :